14-05-2011 Shijiazhuang, Cina

Joseph di Pasquale all'Hebei Institute of Architecture Design di Shijiazhuang

Joseph di Pasquale ha tenuto una lezione all'Hebei Institute of Architecture Design di Shijiazhuang